Lykkelig hund

Jeg er som de fleste hundeeiere veldig opptatt av at hunden skal ha det bra og tenker veldig mye på hva det faktisk vil si at hunden har et godt liv. Det er vel ganske mye som spiller inn på om det en hund er lykkelig eller ikke, men hva vi mennesker mener skal til for å gjøre en hund lykkelig er mye mer ensidig enn hva realiteten ofte er.

  • Aktivitet
  • Opdragelse
  • Treningsmetoder
  • Alenetid

En hund som får lite tur, streng oppdragelse, negative(straffbasert trening) og mye alenetid vil vi gjerne mene er en ulykkelig hund. Den trenger ikke være det, men vi antar dette pga våre normer angående dyrevelferd og hvordan vi ser på hunder. Det som derimot kan fastslås er at det finnes bedre måter å ha hund på, men at hunden er ulykkelig kan en egentlig ikke bekrefte uten å se på hunden og selv da så kan det hende vi ser med tilslørte øyne.

Jeg har mange formeninger om hva som må til for å få en lykkelig hund, men jeg tror også mye av det jeg forventer av hundeeiere, inkludert meg selv er både urealistisk og usunt. En hund trenger nok ikke gå en times tur hver eneste dag for å være lykkelig og den må ikke bedrive en hundesport eller side aktivitet for å ikke bli understimulert. Hunden blir nok neppe skadet for livet heller om jeg blir sint og bruker høy stemme. Mennesker og hunder er jo ikke maskiner. Vi fungerer jo ikke etter et regnestykke eller logiritme. Vi har ingen standar mal som definerer et lykkelig liv.

Det betyr ikke at jeg skal senke standaren, men kanskje jeg skal slutte å dømme meg selv og andre så utrolig rask på grunnlag av noe som ikke er en fasit.

Hunder har eksistert før hundesport og læringsteori kom på banen akkurat som at barn ble folk de også selv om det ikke var noe som het pedagogisk når de vokste opp. Vi er tilpasningsdyktig og standhaftige.  Jeg mener fortsatt at en skal prøve så godt en kan å bruke de mest humane måtene og gi hunden et mest mulig innholdsrikt liv, men det jeg tror er best og viktigste for hunden  er ikke alltid det likevel og heller ikke for meg.


Legg igjen en kommentar